Účastník lekce…

… chodí na lekce včas s dostatečným předstihem. Prokazuje tím respekt ostatním studentům i lektorovi a nevyrušuje tak plynutí lekce.

…vypíná mobilní telefon nebo zvuk i vibrace.

…nevcházíme v botách do sálu.

…při vstupu do budovy ztišuje hlas a snaží se o vytvoření klidného prostředí, aby nerušil svým příchodem již připravené a mnohdy v sobě zadumané spolu-jogíny na svých podložkách.

…má přizpůsoben oděv lekci. Tedy pohodlné oblečení.

…na lekci přichází s prázdným žaludkem. To je min. hodinu po menším jídle a dvě a více po jídle hutnějším.

…komunikuje s lektorem, pokud má nějaké zdravotní problémy.

…nepoužívá silné parfémy ani deodoranty, aby tím nenarušoval ostatní během dýchacích technik a meditace.

…dodržuje osobní hygienu :)

…nechává své ego a soutěživost za dveřmi.

…ví, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr.

…ví, že jóga je pro každého a není nutné mít předešlé zkušenosti.

…zůstává po celou dobu lekce a pokud potřebuje odejít dříve, obeznámí s tím lektora před zahájením lekce

Provozní řád :

Děti v sále nemohou zůstávat a sledovat probíhající lekci, prosím tedy o respektování věku nad 14 let. Hlídání není zajištěno.

Každý, kdo přijde na lekci je zodpovědný za svůj zdravotní stav, lektor nezodpovídá za zdravotní stav a nenese za něj žádnou odpovědnost.

Dveře studia jsou otevřeny vždy min. 15 minut před začátkem lekce.

Každý účastník je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě instruktorovi sdělit. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.