Podmínky rezervací a storna:

  • z otevřené lekce se lze odhlašovat z rozvrhu 12 hodin předem, poté činí storno 100% z ceny
  • z workshopu je možné se ohlásit max. 24 hodin předem
  • z kurzu je možné se odhlásit max. týden hodin předem

Termín individuální lekce / jóga terapie / masáže / terapie, lze zrušit 48 hodin předem telefonicky, 24 hodin předem si nárokuji storno poplatek 50% , posléze je třeba sezení uhradit v plné výši.

Kurzovné je nevratné, lze za sebe najít náhradníka, neodchozené lekce z důvodu nemoci aj. lze nahradit podle míst v den otevřené lekce a domluvy.

Vše je o vzájemném respektu a domluvě.

Jóga

Vcházíte –li do studia na lekci jógy, prosím vcházejte již ode dveří vstupních potichu….

Nehlučte zbytečně….

Na své podložce se chovejte tiše a s ohledem na ostatní jógující…

Dotazy pro mne vyjevte na začátku lekce, či na konci ,až odejde poslední spolujogující ,abychom nerušili průběh lekce a její dozvuk…

Víte o svém zdravotním stavu a já za něj nejsem zodpovědná…

Víte o tom,že nejsem lékař, psychiatr, psycholog ani terapeut a oba chováme k sobě vzájemný respekt…

Noste si čistý oděv a nenoste na sobě parfémy, které ruší ostatní…

Pokud nemáte vlastní jógamatku, zeptejte se vždy předem jestli si můžete půjčit nějakou náhradní, né všechny ve studiu jsou k dispozici…

Nejezte nic 45 minut před lekcí…

Neberte sebou děti do 14 let , zvířata, kamarády, rodinu apod. bez předešlé domluvy…

Děti a zvířata neberte sebou nikdy…

Jóga je soubor cviků, soubor dechových cvičení a očista mysli, berte prosím na vědomí, že nejste ve fitcentru ani na hřišti a ponechejte prosím soutěživost za dveřmi, nehodnoťte slovně ani jinak, žádného z účastníků lekce…

Není –li Vám něco v průběhu dostatečně jasné,nebojte se zeptat, všichni děláme chyby a i já jsem jen lidská bytost…

V sále nejíme a dodržujeme čistotu a hygienu…

Masáže

Při masáži nemluvíme, nebo mluvíme velmi tiše…

Neprovozuji žádné erotické techniky ani nenabízím žádnou službu týkající se této nabídky…

Vážím si lidského těla a přistupuji k němu s respektem a úctou…

Masáže jsou tísíce let staré techniky, které byly zapomenuty a přetransformovány chybně na cosi vyjímečného, až osobního. U masáže jsem prostředníkem energie, kterou Vy dostáváte skrze prostor a uvolnění…